Статут
учнівського самоврядування
Садівської загальноосвітньої школиІ-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області

Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування Садівської ЗОШ.

Розділ 1
Загальні засади


Стаття 1
Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 2
Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми!

Стаття 3 Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Герб, Гімн школи.
Стаття 4 Учнівське самоврядування відповідає структурі:
/Files/images/Публікація1_01.jpg

Розділ 2
Права, свободи, обов’язкиСтаття 1
Кожен, хто навчається в школі має право:
- діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;
- за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;
- подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;
- висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;
- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);
- ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;
- вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;
- не з’явитися на урок тільки з дозволу вчителя або директора школи;
- достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас.

Стаття 2
Кожен учень зобов’язаний:
- пройти курс навчання в школі;
- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
- виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
- дотримуватись норм статуту та законів школи.

Стаття 3
Закон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”
Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Образою честі і гідності людини є:
- нанесення побоїв, побиття;
- загроза, залякування і шантаж;
- вживання образливих слів, кличок;
- дискримінація за національними і соціальними ознаками;
- глузування з фізичних недоліків;
- здирство, вимагання;
- крадіжка;
- псування особистих речей інших людей;
- брудні наклепи, плітки;
- будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 4
Повноваження Президента школи
Обов’язки Президента школи:
- планує і веде збори Правління (чи призначає ведучих);
- розподіляє завдання між активом;
- співпрацює з директором школи;
- виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;
- відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі.
- Є лідером!

Стаття 5
Прем’єр-міністр
Прем’єр-міністр:
- є його правою рукою;
- за відсутності Президента школи виконує його обов’язки;
- очолює сектор;
- допомагає Президентові школи виконувати його обов’язки;
- щохвилини готовий перейняти обов’язки Президента школи.

Стаття 6
Повноваження членів активу
Члени активу:
1. Керують роботою секторів.
2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:
- контакти з органами місцевого самоврядування;
- шкільний прес-центр;
- телефони довіри.
3. Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.
4. Представляють своїм класом звіти роботи Правління Самоврядування.

Розділ 3Стаття 1
Міністерство освіти і науки
Навчальна комісія:
- організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;
- залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;
- бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів шкільних умовах;
- проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);
- члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

Стаття 2
Міністерство культури та дозвілля
Культмасова комісія:
- керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;
- організовує оформлення школи та класних кімнат;
- несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;
- встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубам, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями;
- домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;
- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 3
Міністерство фізкультури та спорту
Робота цього міністерства полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова міністерства повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних акціях. Пропагувати здоровий спосіб життя.

Стаття 4
Міністерство інформації
Прес – центр учнівського представництва. Організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру, готує і проводить інформації з різних питань. Висвітлює цікаві шкільні традиції.
Інформаційна комісія. Інформує учнів, батьків, вчителі про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення).

Стаття 5
Міністерство внутрішніх справ
- піклуються про молодших школярів;
- залучають дітей, підлітків до господарсько – трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля;
- готують творчі виставки учнів;
- в кожному класі організовують культурно – масову роботу, залучають учнів до участі в загально - шкільних заходах;
- організовують в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;
- організовують культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів, веде облік відповідної роботи;
- надають посильну допомогу класним керівникам.

Стаття 6
Міністерство дисципліни та порядку
Комісія охорони і порядку:
- надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;
- організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових Правління, оцінює якість виконання цієї роботи;
- виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;
- створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю;
- призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;
- організовує випуск листків „Блискавка”, „Тривожний сигнал” тощо. Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;
- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів;
- здійснює контроль за діяльністю старостату;
- здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

Стаття 8
Міністерство екології
Екологи:
- активно впливають на учнів, їх батьків, громаду через роботу комісії «Екологічна», члени якої здійснюють контроль за санітарним станом приміщень навчального закладу, класів,
- доглядають за станом території, зелених насаджень;
- залучають учнів до участі в екологічних акціях;
- проводять роботу з виявлення джерел забруднення навколишнього середовища;
- проводять збір макулатури

Стаття 9
Вищий орган самоврядування – збори
Вищим органом самоврядування є загально – шкільні збори, які скликаються не рідше двох разів на рік, і вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ 4
ВибориСтаття 1
Положення про вибори Президента школи
Вибори Президента школи:
Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;
Кандидатура має бути підтверджена не менш як 10-ма підписами представників не менш 4-х класів школи;
Президент обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків в присутності директора школи;
Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.
Президент обирається терміном не більше ніж на два роки.
Право бути обраним має кожен учень 8-11 класів школи.
Президент приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.
Стаття 2
Положення про Президента школи
Президент - правління самоврядування.
Права та обов’язки Президента.
Президент є гарантом прав учнів, визначених законами.
Президент призначає організаторів секторів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу секторів і старост класів. Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.
Президент співпрацює з дирекцією згідно статуту.
Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.
Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 3
Положення про парламент школи
Актив учнівського самоврядування – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.
Обраним до парламенту може бути кожен учень, що визначає статут і дотримується законів школи.
Кожен клас обирає по одному представнику до активу школи (5-11 класи).
Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо.
Актив може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.
Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.
Актив організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.
Актив контролює роботу старост класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.
Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.
Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.
Староста звітується перед головою самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.
Актив коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.
Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.
Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.
Прийнято Правлінням учнівського самоврядування.

Стаття 4
Положення про відзначення, заохочення та стягнення
1.1. Учні, що добре вчаться, творчо виконують доручення, що є зразком для інших дітей, відзначаються на засіданнях комісій Шкільного Парламенту.
Шкільний Парламент має у своєму розпорядженні такі види заохочення:
• організація виставок учнівських робіт (творів, віршів, малюнків, творчих робіт);
• оголошення подяки під час проведення загальношкільної лінійки учням за їх роботу;
• надання рекомендацій класним керівникам, адміністрації школи щодо винесення усної або письмової подяки учням, які цього заслуговують;
• лист-подяка батькам учня;
• присвоєння почесного звання «Кращий учень року», «Кращий класний керівник року», «Кращий клас року»;
• занесення фотографії учня на стенд "Ними пишається школа".

1.2. До учнів, що грубо порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи застосовуються такі види стягнень:
- зауваження члена Шкільного Парламенту ( усно або в щоденнику);
- обговорення поведінки чи вчинку учня за його присутності на класних зборах у присутності членів Шкільного Парламенту, засіданні Ради Шкільного Парламенту;
Учень має право на зняття стягнення у випадку його необґрунтованого чи необ'єктивного винесення й у випадках повного виправлення допущених помилок у поведінці за клопотанням учнів класу.

Кiлькiсть переглядiв: 95

Коментарi