Тестові завдання та контрольні роботи із зарубіжної літератури для 9 класу

Розглянуто та затверджено на засіданні методичного обєднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Великовільмівської філії ОЗ Садівської ЗОШ І-ІІІ ст. Сумської районної ради Сумської області

(Протокол від 20 12.2018 р. №2)

Автор: Ткаченко Ганна Олександрівна – вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії Великовільмівської філії ОЗ Садівської ЗОШ І-ІІІ ст. Сумської районної ради Сумської області

Ткаченко Г.О. Тестові завдання та контрольні роботи із зарубіжної літератури для 9 класу (із досвіду роботи вчителя зарубіжної літератури) В.Вільми 2018. – 70 с.

Посібник укладено відповідно до чинної програми із зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить тестові завдання та контрольні роботи для 9 класу. Завдання можуть бути використані учителями під час тематичного оцінювання на уроках зарубіжної літератури, для поточного оцінювання учнів, перевірки набутих знань і умінь.

Тести як форма контролю

Найважливішим компонентом педагогічної системи і складовою частиною освітнього процесу є контроль за навчальною діяльністю учнів, призначений для визначення успішності навчання кожного учня, аналізу отриманих результатів та корекції подальшого процесу навчання. Інструментом підвищення якості освіти виступає вдосконалення системи оцінювання, модернізація діагностики, моніторингу навчання учнів. При проектуванні навчального процесу перед педагогом постає завдання вибору методів і форм контролю навчальних досягнень учнів, критеріїв якості засвоєння вивченого матеріалу, розробки процедур здійснення контролю, обґрунтування способів індивідуальної корекції навчальної діяльності учнів. Необхідність забезпечення контролю й оцінювання не тільки результату, а і процесу навчання сприяє пошуку оперативних та об'єктивних методів контролю знань. Система оцінки і контролю повинна відповідати вимогам управління пізнавальною діяльністю учнів і виступати в ролі відповідного інструментарію для її здійснення.

Суб'єктивність оцінки знань пов'язана певною мірою з недостатньою розробкою методів контролю системи знань. Об'єктивний підхід полягає в тому, що для виявлення наявності знань завжди використовується адекватний інструмент. Сучасна методика пропонує тест як інструмент вимірювання рівня знань, за допомогою якого можна не тільки виявити якість навчання, але і оптимально управляти освітнім процесом.

Тест як система завдань специфічної форми і відповідного змісту є науково обґрунтованим інструментом оцінювання компетентностей учнів, допомагає здійснювати індивідуальний контроль результатів навчання кожного з них.

Просвітництво

1. Просвітництво зародилося в:

А. Англії

Б. Франції

В. Німеччині

2. Представниками Просвітництва є:

А. Ж-Ж. Руссо, Ж.Б.Мольєр, Ф.Шиллер

Б. Вольтер, Ж-Ж. Руссо, Г.Е.Лессінг

В. І.Кант, Г.Гейне, Д.Дідро

3. Культ розуму вперше проголосив:

А. Джон Локк

Б. Вольтер

В. Іммануїл Кант

4. Головні цінності для просвітників:

А. Розум, почуття, природа, цивілізація

Б. Розум, релігія, природа, суспільність

В. Розум, цивілізація, релігія, держава

5. Напрям, для якого характерне зображення почуттів називається:

А. Просвітницький класицизм

Б. Просвітницький реалізм

В. Просвітницький сентименталізм

6.Гаслом доби Просвітництва був вислів:

А. “Розум править світом”

Б. “Краса править світом”

В. “Ідеї правлять світом”

7”. Єдиний порядок з початку всього:В природі й Людині знаходим його” ,-проголосила доба Просвітництва вустами:

А. Ф.Шиллера

Б. Й.Гете

В. А.Поупа

8. Кому належить вислів “Людина від природи є доброю”:

А. Вольтеру

Б. Жан-Жак Руссо

В. Джону Локку

9. “Енциклопедія” була створена у:

А. Франції

Б. Німеччині

В. Англії

10. Очолили роботу над “Енциклопедією”:

А. Жан-Жак Руссо і Вольтер

Б. Фрідріх Шиллер і Рене Декарт

В. Денні Дідро і Д’Аланбер

11. Епістолярний роман започаткував:

А. Ж-Ж.Руссо

Б. Й.В.Гете

В. Г.Е.Лессінг

12. Творчість Дж.Свіфта і Д.Дефо відносяться до:

А. Просвітницького реалізму

Б. Просвітницького сентименталізму

В. Просвітницького класицизм

Відповіді:

1)А; 2)Б; 3) 4)А; 5)В; 6)В; 7)В; 8)Б; 9)А; 10)В; 11)Б; 12)А;

Джонатан Свіфт

1. Дж.Свіфт – письменник:

А. Ірландський

Б. Англійський

В. Шотландський

2. Місто, де народився письменник:

А. Лондон

Б. Единбург

В. Дублін

3. Дж.Свіфт мріяв стати:

А. Церковним служителем

Б. Політичним діячем

В. Юристом

4. Його вихованням займалися:

А. Батько

Б. Мати

В. Дядько

5. Письменник виїхав до Англії:

А. Через політичні причини

Б. Через хворобу

В. Йому запропонували вигідну посаду

6. Щоб позбутися Свіфта англійська влада призначила його в Дубліні:

А. Деканом університету

Б. Викладачем університету

В. Деканом собору

7. Лицемірство політиків, безглуздя законів письменник висміяв:

А. У памфлетах

Б. У романах

В. У новелах

8. Дж.Свіфт відверто закликає ірландців до боротьби за свободу у творі:

А. “Битва книжок”

Б. “Листи сукнаря”

В. “Казка бочки”

9. Дж.Свіфт зізнався: “Я безпорадний, мов:

А. Слон”

Б. Бегемот”

В. Тигр”

10. Книга “Мандри Гуллівера” – це книга :

А. Для дітей

Б. Для дорослих

В. Для дорослих і дітей

11. Твір “Мандри Гуллівера” складається :

А. З трьох частин

Б. З чотирьох частин

В. З пяти частин

12. Рік смерті Дж.Свіфта:

А. 1725р.

Б. 1735р.

В. 1745р.

Відповіді: 1)А; 2) В; 3) А; 4) В; 5) А; 6) В; 7) А; 8) Б; 9) А; 10) Б; 11) Б; 12) В;

Джонатан Свіфт. Частина 1. “Подорож до Ліліпутії

1. У творі Подорож до Ліліпутії автор зображує:

А. Страшну силу влади

Б. Безплідність наук

В. Ницість і безглуздість суспільних порядків

2. За фахом Гуллівер був:

А. Вченим

Б. Хірургом

В. Юристом

3. Гуллівера привезли до столиці:

А. Фургоном

Б. Каретою

В. Дерев!яною платформою

4. Ліліпути були розміром:

А. 4 дюйми

Б. 5 дюймів

В. 6 дюймів

5. В Ліліпутії Гуллівера називають:

А. Людина-гора

Б. Людина-дерево

В. Людина-звір

6. Ліліпути добре знали:

А. Астрономію

Б. Фізику

В. Математику

7. Отримати при дворі імператора Ліліпутії високу посаду можна було тим, хто:

А. Мав розумові здібності

Б. Гарно танцював

В. Стрибав високо на канаті

8. У Ліліпутії велася запекла боротьба між:

А. Міністром і імператором

Б. Імператором і Гуллівером

В. Тупоконечниками та гостроконечниками

9. Кількість кухарів, що готували їжу для Гуллівера:

А. 300

Б. 200

В. 100

10. Гуллівер був звинувачений у :

А. Зраді

Б. Крадіжці

В. Вбивстві

11. Гуллівер прихопив із собою свійських тварин:

А. Кіз та овець

Б. Овець та корів

В. Корів та кіз

12. У романі Мандри Гуллівера автор насамперед використовує:

А. Гумор

Б. Іронію

В. Сатиру

Відповіді:

1)В; 2)Б; 3)В; 4)В; 5)А; 6)В; 7)В; 8)В; 9)А; 10)А; 11)Б; 12)В;

Фрідріх Шиллер

1.Роки життя Ф.Шиллера:

А. 1739 - 1775

Б. 1759 – 1805

В. 1779 – 1825

2. Мріяв стати:

А. Письменником або вченим

Б. Лікарем або суддею

В. Письменником або священиком

3. Герцог Вюртембургський за присутність на прем’єрі п’єси Розбійники” відправив Шиллера:

А. На війну

Б. На гауптвахту

В. В заслання

4. Перша драма, яку написав Ф.Шиллер – це:

А. “Луїза Міллер”

Б. “Розбійники”

В. “Змова Фієско в Генуї”

5. Шиллер став почесним веймарським радником після читання драми:

А.” Розбійники”

Б.” Луїза Міллер”

В.” Дон Карлос”

6. Ода До радості була написана в місті :

А. Мангейм

Б. Марбах

В. Лейпциг

7. Ода До радості була задумана, як:

А. Гімн радості

Б. Гімн державний

В. Гімн коханню

8. Ода написана:

А. 1785р.

Б. 1790р.

В. 1795р.

9. Музику до оди написав:

А. Людвиг ван Бутховен

Б. Амадей Моцарт

В. Ференц Ліст

10. Головна думка оди Ф.Шиллера До радості”:

А. Возвеличення єдності усіх людей

Б. Возвеличення дружби і кохання

В. Возвеличення духовної краси людини

11. 1993р. ода До радості стала:

А. Гімном Федеративної Республіки Німеччини

Б. Гімном Ради Європи

В. Гімном Європейського Союзу

12. Шиллер помер від хвороби:

А. Тифу

Б. Холери

В. Туберкульозу

Відповіді

1)Б; 2)В; 3)Б; 4)Б; 5)В; 6)А; 7)А; 8)А; 9)А; 10)А; 11)В; 12)В;

Йоганн Вольфганг Гете

1. Й.Гете – письменник:

А. Англійський

Б. Німецький

В. Французький

2. Батьки відправили Гете на навчання в:

А. 16р.

Б. 17р.

В. 18р.

3. Майбутній письменник долучився до літератури:

А. Античної

Б. Середньовічної

В. Класичної

4. Й.Гете отримав освіту:

А. Медичну

Б. Педагогічну

В. Юридичну

5. Й.Гете зацікавився фольклором після зустрічі з:

А. Ф.Шиллером

Б. Й.Г.Гердером

В. Дж.Свіфтом

6. 1782 року Й.Гете отримав в Веймарі посаду:

А. Прем’єр-міністра

Б. Президента палати

В. Секретаря

7. 1786 року Й.Гете здійснив подорож до:

А. Італії

Б. Англії

В. Франції

8. 1799 Року Шиллер і Гете заснували:

А. Видавництво

Б. Бібліотеку

В. Театр

9. Над Фаустом Гете працював:

А. 30р.

Б. 50р.

В. 60р.

10. За жанром Фауст :

А. Філософська драма

Б. Історична драма

В. Інтелектуальна драма

11. В основу сюжета Фауста покладено:

А. Стародавню легенду

Б. Античну трагедію

В. Трагедію К.Марло

12. Помер Й.В.Гете:

А. 1739р.

Б. 1749р.

В. 1759р.

Відповіді:

1)Б; 2)А; 3)А; 4)В; 5)Б; 6)Б; 7)А; 8)В; 9)В; 10)А; 11)А; 12)Б;

Й.В.Гете.Травнева пісня

1. Вірш Травнева пісня Гете написав у:

А. 20р.

Б. 22р.

В. 28р.

2. Травнева пісня Гете – зразок лірики:

А. Філософської

Б. Пейзажної

В. Інтимної

3. Настрій віршаТравнева пісня:

А. Оптимістичний

Б. Песимістичний

В. Сумний

4. Тема поезії – зображення:

А. Нерозділеного кохання

Б. Взаємного кохання

В. Фатального кохання

5. Вірш написаний під впливом кохання поета до:

А. Шарлотти Буфф

Б. Фредеріки Бріон

В. Христіани Вульпіус

6. Вірш Травнева пісня Гете написана в:

А. Страсбурському університеті

Б. Берлінському університеті

В. Лейпцігському університеті

7. Основний літературний прийом, який Гете використовує у вірші:

А. Алегорія

Б. Психологічний паралелізм

В. Порівняння

8. В уривку:

“ Сміється природа радо мені

Як сяє сонце по зимнім сні!” – Гете використовує:

А. Епітети

Б. Метафору

В. Порівняння

9. О земле, сонце, любов ясна! – це:

А. Звернення

Б. Ствердження

В. Риторичний оклик

10. “Травнева пісня – зразок любовної лірики і водночас лірики:

А. Громадянської

Б. Релігійної

В. Філософської

11. Вірш закінчується побажанням коханій:

А. Успіхів

Б. Радості

В. Щастя

12. “Травнева пісня” була покладена на музику:

А. Моцартом

Б. Шопеном

В. Бетховеном

Відповіді:

1)Б; 2)В; 3)А; 4)Б; 5)Б;6)А; 7)Б; 8)А; 9)В; 10) 11)В; 12)В;

Й.В.Гете. Вільшаний король

1. 1797р ік у творчості Гете називають:

А. Баладним

Б. Фолькльорним

В. Романтичним

2. На створення твору “Вільшаний король” Гете надихнула народна баллада:

А. Англійська

Б. Норвезька

В. Данська

3. Твір “Вільшаний король” був написаний Гете, як вступна пісня до музичної п’єси:

А. “Русалка”

Б. “Рибалка”

В. “Морська подорож”

4. Побудований твір у формі:

А. Монологу

Б. Роздуму

В. Діалогу

5. Балада Гете належить до :

А. Морально-філософської

Б. Соціально-побутової

В. Історико-героїчної

6. В балладі Гете “Вільшаний король” реальний світ уособлює:

А. Батько і хлопчик

Б. Доньки вільшаного короля

В. Вільшаний король

7. Хлопчику доньками вільшаного короля здавалися:

А. Сосни

Б. Верби

В. Берези

8. Увага автора у творі зосередилась на:

А. Темних силах природи

Б. Відношеннях батька і сина

В. Почуттях героїв

9. У творі Гете “Вільшаний король” протиставляється:

А. Красиве й потворне

Б. Містичне і уявне

В. Реалістичне і фантастичнее

10. Хлопчик з балади бачить:

А. Ельфів

Б. Фантастичну природу

В. Вільшаного короля

11. Вільшаний король символізує:

А. Реальний світ

Б. Світове зло

В. Сили природи

12. Тема твору “Вільшаний король”:

А. Бажання людини пізнати сили природи

Б. Страх людини перед темними силами природи

В. Відношення батьків і дітей

Відповіді:

1)А; 2)В; 3)Б; 4)Б; 5)А; 6)А; 7)Б; 8)В; 9)В; 10)В; 11)В; 12)Б;

Контрольна тестова робота

Просвітництво

Початковий і середній рівні

1. Просвітництво - це напрям у мистецтві:

А. 17ст.

Б. 18ст.

В. 19ст.

2. Добу просвітництва називають:

А. Добою почуттів

Б. Добою релігії

В. Добою розуму

3. Теорію “Освіченої монархії висунув:

А. Вольтер

Б. Джон Локк

В. Жан-Жак Руссо

4. Дж.Свіфт народився в:

А. Англії

Б. Шотландії

В. Ірландії

5. Найчастіше Дж.Свіфт використовував у своєму творі “Мандри Гуллівера” такий вид смішного:

А. Гумор

Б. Іронія

В. Сатира

6. У першій частині роману “Подорож до Ліліпутії” Свіфт зобразив:

А. Безглуздя суспільного порядку

Б. Страшну силу влади

В. Аморальну поведінку людської спільноти

7. Ода Ф.Шиллера “До радості” – це гімн:

А. Дружбі

Б. Любові

В. Молодості

8. “Вільшаний король” Гете – це:

А. Поема

Б. Баллада

В. Сонет

9. З ким у Веймарі поєднала доля Гете:

А. Свіфтом

Б. Шиллером

В. Руссо

10. Вірш “Травнева пісня” Гете написана під впливом:

А. Творчості поетів-просвітників

Б. Античної поезії

В. Усної народної творчості

11. Будова твору, доцільне поєднання його компонентів – це:

А. Композиція твору

Б. Сожет твору

В. Стиль твору

12. Який вірш став гімном Європейського союзу:

А. “Травнева пісня”

Б. “Прометей”

В. “До радості”

Достатній рівень

13. Установіть відповідність між автором та його твором:

1. Свіфт А. “Прометей”

2. Й.Гете Б. “Робінзон Крузо”

3. Ф.Шиллер В. “Мандри Гуллівера”

4. Д.Дефо Г. “До радості”

14. Установіть послідовність подій, які трапились з героєм роману Дж. Свіфта:

А. “Я відмовився бути знаряддям закріпачення вільного, безстрашного народу”

Б. “Точно перелічено все, знайдене на тілі чоловіка-гори”

В. “Я лежав на спині, а мої руки та ноги були міцно привязані до чогось”

Г. “Найбільше розважали мене канатні танцюристи”

15. Установіть відповідність між твором та його жанром:

1. Вірш А. “Мандри Гуллівера”

2. Роман Б. “До радості”

3. Баллада В. “Прометей”

4. Ода Г. “Вільшаний король”

Високий рівень

Написати розгорноту відповідь на тему: “Як просвітителі відносились до усної народної творчості?”

Відповіді:

1)Б; 2)В; 3)А; 4)В; 5)В; 6)А; 7)В; 8)Б; 9)Б; 10)В; 11)А; 12)В; 13) 1.В; 2.А; 3.Г; 4.Б; 14) В,Б,Г,А 15) 1.В; 2.А; 3.Г; 4.Б;

Романтизм

1. Романтизм – це напрям у мистецтві:

A.Кінця 17 – першої половини 18 ст.

Б. Кінця 18 – першої половини 19 ст.

В. Кінця 19 – першої половини 20 ст.

2. Однією з причин виникнення романтизму була:

A. Англійська буржуазна революція

Б. Велика французька революція

В. Революційні повстання в Німеччині

3. Який напрям у літературі називають преромантизмом (перед романтизмом):

A. Просвітницький реалізм

Б. Просвітницький класицизм

В. Просвітницький сентименталізм

4. Найбільшого розвитку романтизм набув у:

А. Франції

Б. Німеччині

В. Австрії

5. ”Озерна школа” виникла в:

А. Англії

Б. Німеччині

В. Франції

6. Кого з відомих романтиків вважають теоретиком романтизму:

А. В.Вордсфорта

Б. Людвіга Тіка

В. Ф.Шеллінга

7. Мета мистецтва за Шеллінгом – це:

А. Роздуми

Б. Споглядання

В. Критика

8. “Сказання про Старого Моряка написав:

А. С. Колрідж

Б. Ф.Щеллінг

В. В.Вордсворд

9. Убивство якого птаха призвело до жахливих наслідків:

А. Чайки

Б. Альбатроса

В. Орла

10. Автор Сказання про Старого Моряка показав долю тих людей, які:

А. Живуть безглуздо і безглуздо вмирають

Б. Живуть радісно і радісно вмирають

В. Живуть безглуздо і безглуздо вбивають

11. Що повинен робити Старий Моряк, щоб його серце відпустив нестерпний біль:

А. Більше спілкуватися з людьми

Б. Найти людину, яка його вислухає

В. Постійно всім розповідати про страхіття

12. Знайди зайве:

А. В.Вордсворт

Б. Г.Гейне

В. Й.Гете

Відповіді:

1)Б; 2)Б; 3)В; 4)Б; 5)А; 6)В; 7)Б; 8)А; 9)Б; 10)В; 11)Б; 12)В;

Генріх Гейне

1. Генріх Гейне – це письменник:

А. Англійський

Б. Французький

В. Німецький

2. Гейне висміяв науку:

А. В.Гумбольдта

Б. Ф.Гегеля

В. Канта

3. 1810 – 1814 р.р. Гейне навчається в:

А. Університеті

Б. Коледжі

В. Ліцеї

4. Батьки Г.Гейне готували його до:

А. Лікарської діяльності

Б. Комерційної діяльності

В. Наукової діяльності

5. Гейне навчався у:

А. 3 університетах

Б. 4 університетах

В. 2 університетах

6. Гейне захистив дисертацію на доктора:

А. Історичних наук

Б. Правових наук

В. Філософських наук

7. “Книга пісень” була опублікована у:

А. 1827р.

Б. 1828р.

В. 1829р.

8. Найромантичніша частина “Книги пісень” – це:

А. “Юнацькі страждання”

Б. “Ліричне інтермецо”

В. “Знову на Батьківщині”

9. Тема природи звучить у розділі:

А. “Юнацькі страждання”

Б. “Північне море”

В. “Знову на Батьківщині”

10. Лорелей – головний персонаж поезії:

А. “Коли розлучаються двоє…”

Б. “Не знаю, що сталось зі мною…”

В. “На півночі кедр одинокий…”

11. Твір Гейне, що був заборонений:

А. “Книга пісень”

Б. “Нові поезії”

В. “Німеччина. Зимова казка”

12. Який засіб використовує Г.Гейне в описі “Кедр одинокий… дрімає і мріє вві сні”:

А. Епітети

Б. Уособлення

В. Метафори

Відповіді:

1)В; 2)Б; 3)В; 4)Б; 5)А; 6)Б; 7)А; 8)А; 9)Б; 10)В; 11)Б; 12)Б;

Джорж Гордон Ноел Байрон

1. Дж.Байрон народився у сім’ї:

А. Вченого

Б. Багатого феодала

В. Збіднілого аристократа

2. Він успадкував титул:

А. Барона

Б. Лорда

В. Графа

3. Дж.Байрон жив у дитинстві в:

А. Ірландії

Б. Англії

В. Шотландії

4. У 1809 році Дж.Байрон:

А. Вступив до палати лордів

Б. Вирушив у подорож до Близького Сходу

В. Написав перший вірш

5. Хто з поетів-романтиків спочатку викликав Байрона на дуель, а пізніше – щиро полюбив:

А. Т.Мур

Б. Г.Гейне

В. Ф.Гегель

6. Байрон у палаті лордів виступав за захист:

А. Робітників

Б. Селян

В. Збіднілих аристократів

7. В циклі “Єврейські мелодії” Байрон звертається до:

А. Античних традицій

Б. Біблійних традицій

В. Фолькльорних традицій

8. Які художні засоби автор використовує в рядках:

“Веди мене на хмурі скелі,

Де стоне грізний океан”

А. Епітети і метафори

Б. Порівняння і уособлення

В. Антитезу і епітети

9. Основна думка поезії “Мій дух, як ніч”:

А. Утвердження сили мистецтва

Б. Утвердження сили кохання

В. Утвердження сили природи

10. Головний мотив лірики Байрона:

А. Розчарування, “світова скорбота”

Б. Простота, мелодійсність

В. Оптимізм, ствердження позитивних тенденцій

11. Який вид комічного використовував Байрон у своїх творах:

А. Гумор

Б. Сатира

В. Іронія

12. “Я віддав їй час, статки, здоровя! ... тепер віддаю їй і життя!”. Про яку країну говорить Байрон:

А. Англію

Б. Італію

В. Грецію

Відповіді:

1)В; 2)Б; 3)В; 4)А; 5)А; 6)А; 7)Б; 8)А; 9)А; 10)А; 11)В; 12)В;

Джорж Байрон. Поема “Мазепа

1. Чому Дж.Байрон звернувся до історії України?

А. Відвідав Україну

Б. Прочитав про Україну у Вольтера

В. Привабило героїчне минуле України

2. Коли була написана новела Мазепа”?

А. 1818р.

Б. 1828р.

В. 1838р.

3. Яким постає Мазепа у поемі Байрона?

А. Романтичним героєм

Б. Реалістичним героєм

В. Історичним діячем

4. Що гетьман насамперед зробив під час привалу?

А. Поїв і пригостив інших

Б. Оглянув зброю

В. Доглянув коня

5. За що був покараний Мазепа графом-воєводою?

А. За зраду

Б. Через кохання

В. За крадіжку

6. Скільки років було Мазепі, коли він прийняв участь у Полтавській битві?

А. 50

Б. 60

В. 70

7. Хто знайшов Мазепу в долині?

А. Козаки

Б. Поляки

В. Татари

8. З ким Карл порівнює Мазепу:

А. Юлієм Цезарем

Б. Александром Македонським

В. Ганнібалом

9. До якого жанру відноситься твір Мазепа”?

А. Героїчна поема

Б. Епічна поема

В. Ліро-епічна поема

10. Чим закінчується поема Мазепа”?

А. Король попросив Мазепу розповісти про Україну

Б. Карл наказав рушати далі

В. Король уже з годину спав

11. Які філософські висновки зробив Мазепа наприкінці своєї оповіді?

А. Про короткоплинність життя

Б. Про зв'язок людини і природи

В. Про незбагненність людської ролі

12. Які засоби використовує Дж.Байрон в рядках:

“Гетьман – похмурий і старий

І сам, як дуб той віковий”

А. Порівняння і метафора

Б. Епітет і порівняння

В. Епітет і уособлення

Відповіді:

1)Б; 2)А; 3)А; 4)В; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)Б; 9)В; 10)В; 11)В; 12)Б;

Контрольна тестова робота №2

Романтизм

Початковий і середній рівні

1. Романтизм – напрям у мистецтві :

А. 17 - 18ст.

Б. 18 – 19ст.

В. 19 – 20ст.

2. Романтизм проголосив культ:

А. Релігії

Б. Розуму

В. Почуття

3. Основна тема збірки Г.Гейне “Книга пісень”:

А. Природа

Б. Дружба

В. Кохання

4. У своїх поезіях Г.Гейне постає перед читачем:

А. Щасливим

Б. Самотнім

В. Байдужим

5. Тема розлуки, прощання – центральна в розділі:

А. “Юнацькі страждання”

Б. “Ліричне інтермецо”

В. “Знову на Батьківщині”

6. “Книга пісень” складається з частин:

А. 2

Б. 3

В. 4

7. Образ Лорелей – це символ кохання:

А. Щасливого

Б. Фатального

В. Уявного

8. Художні засіби, які використовує Дж.Байрон в рядках:

“Як ще надія в серці спить,

Її розбудить віщий сон”:

А. Епітет і порівняння

Б. Метафора і епітет

В. Уособлення і порівняння

9. В дитинстві Байрон жив у:

А. Ірландії

Б. Шотландії

В. Англії

10. Факти, покладені в основу поеми “Мазепа”, запозичені Дж.Байроном в:

А. Історичних хроніках

Б. Вольтера

В. Легендах про Мазепу

11. Мазепа у Дж.Байрона зображений як:

А. Романтичний герой

Б. Реалістичний герой

В. Історичний особа

12. Дж.Байрон поемою “Паломництво Чайльд-Гарольда” започаткував:

А. Ліричну поему

Б. Ліро-епічну поему

В. Епічну поему

Достатній рівень

13. Установіть відповідність між автором і його твором:

1) Генріх Гейне А) “Мазепа”

2) Дж.Байрон Б) “Сказання про Старого моряка”

3) С.Колдрідж В) “Хотів би жити знов у горах…”

Г) “Не знаю, що стало зі мною…”

Ґ) “На півночі кедр одинокий…”

14. Установити послідовність подій у поемі “Мазепа”:

А. “Аж потім славний ватажок

Добув … убогий свій припас-

І з Карлом і всіма гостинно поділився він…”

Б. “О, я прокляв, ту школу, де я вчився їзди…”

В. “Вони знайшли мене в долині,

І врятували …”

Г) “Мов неживого під сосну

Поклали короля до сну…”

Ґ) “Гетьман – похмурий і старий

І сам, як дуб той віковий…”

Д) “Ті очі були гарніш цієї ночі

Глибокі й вогкі – як ріка…”

15. Кому належать ці слова: “Одного разу я прокинувся знаменитим”:

А. Г.Гейне

Б. Л.Тіку

В. С.Колдріджу

Г. Дж.Байрону

Високий рівень

Твір-мініатюра на тему “Чим мене приваблює романтизм у літературі та житті

Відповіді:

1)Б; 2)В; 3)В; 4)Б; 5)Б; 6)В; 7)Б; 8)Б; 9)Б; 10)Б; 11)А; 12)Б; 13)1.Г, Г;2.А,В; 3.Б ; 14)Г, Ґ,А,Б,Д,В; 15)Г;

Олександр Пушкін

1.Роки життя О.Пушкіна:

А. 1779 – 1817

Б. 1789 – 1827

В. 1799 – 1837

2. О.Пушкін народився в :

А. Москві

Б. Петербурзі

В. Києві

3. Майбутній поет закінчив:

А. Московський університет

Б. Царськосельсьский ліцей

В. Петербурзький університет

4. Перше заслання О.Пушкіна було пов’язано з творами:

А. Ода “Вільність” та послання “До Чаадаєва”

Б. Поема “Полтава” та балада “Пісня про віщого Олега”

В. Поема “Мазепа” та роман “Євгеній Онєгін”

5. Перебуваючи на півдні поет писав:

А. Казки

Б. Романтичні поеми

В. Реалістичні твори

6. Балада Пісня про віщого Олега була написана під впливом відвідування:

А. Харкова

Б. Полтави

В. Києва

7. Образ Мазепи О.Пушкін змалював в поемі:

А. “Полтава”

Б. “Брати-розбійники”

В. “Мідний вершник”

8.1824 року О.Пушкіна було вислано в:

А. Михайлівське

Б. Болдіно

В. Київ

9. Ідеал крізь призму дійсності зображений О.Пушкіним у поемі:

А. “Полтава”

Б. “Кавказький бранець”

В. “Мідний вершник”

10. Найпліднішим творчим періодом для О.Пушкіна було:

А. Південне заслання

Б. Болдінська осінь

В. Петербурзький період

11. Євгеній Онєгін – роман:

А. Соціально-психологічний роман

Б. Філософсько-психологічний роман

В. Інтелектуально-психологічний роман

12. Поет загинув на дуелі з:

А. Дантесом

Б. Дельвігом

В. Рилеєвим

Відповідь:

1)В; 2)А; 3)Б; 4)А; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)А; 9)В; 10)Б; 11)А; 12)А;

Лірика Олександра Пушкіна

1. Поезія Я мить чудову памятаю… була написана поетом в:

А. Болдінську осінь

Б. Михайлівському

В. Петербурзі

2. Вірш О.Пушкіна Я мить чудову памятаю… присвячений:

А. Наталії Гончаровій

Б. Анні Керн
В. Марії Волконській

3. В вірші “Я мить чудову памятаю… любовна тема повязана з:

А. Темою природи

Б. Темою батьківщини

В. Філософським роздумом про радість життя

4. Настрій віршу Я мить чудову памятаю…:

А. Світлий смуток

Б. Ясна радість

В. Безнадійна туга

5.В поезії Я вас кохав Пушкін розкриває тему:

А. Взаємного кохання

Б. Фатального кохання

В. Нероздільного кохання

6. Головна риса ліричного героя в відношенні до коханої:

А. Чесність

Б. Езоїзм

В. Благородство

7. Твір О.Пушкіна, в якому розкривається тема дружби:

А. “Я вас кохав”

Б. “До моря”

В. “19 жовтня”

8. Поезія Я памятник собі поставив незотлінний… за жанром:

А. Ода

Б. Гімн

В. Елегія

9. Тема віршу Я памятник собі поставив незотлінний… :

А. Боротьба за свободу і незалежність

Б. Роль поета в житті людства

В. Дружба і кохання

10. Вірш Я памятник собі поставив незотлінний… був написаний Пушкіном за прикладом:

А. Горація

Б. Овідія

В. Вергілія

11. Вірш О.Пушкіна, який став знаменитим російським романсом, - це :

А. “Я вас кохав”

Б. “Мадонна”

В. “Я мить чудову пам’ятаю…”

12. З якого віршу О.Пушкіна ці рядки:

“І довго житиму я в пам’яті народу,

Що добрі почуття я лірою плекав”:

А. “19 жовтня”

Б. “Я пам’ятник собі поставив незотлінний…”

В. “Я мить чудову пам’ятаю…”

Відповіді:

1)Б; 2)Б; 3)В; 4)Б; 5)В; 6)В; 7)В; 8)А; 9)Б; 10)А; 11)В; 12)Б;

Олександр Пушкін. Євгеній Онєгін

1. Роман “Євгеній Онєгін” О.Пушкін писав:

А. З 1813 по 1820р.

Б. З 1823 по 1830р.

В. З 1833 по 1840р.

2. Євгеній Онєгін – це роман:

А. Соціально-психологічний

Б. Соціально-побутовий

В. Філософсько-психологічний

3. Народився Євгеній Онєгін в:

А. Москві

Б. Петербурзі

В. Курську

4. “Ми всі навчались небагато,

Абияк і аби чогось”

Ці слова належать:

А. Євгенію Онєгіну

Б. Безіменному автору

В. Володимиру Ленському

5. Що вранці перш за все робив Євгеній Онєгін:

А. Їхав до друзів

Б. Гуляв по бульвару

В. Відвідував театр

6. Як відносились сільські поміщики до Онєгіна:

А. Товаришували з ним

Б. Ненавиділи його

В. Вважали небезпечним

7. Печальна, дика, мовчазлива

Неначе сарна полохлива

Ці рядки про:

А. Ольгу

Б. Тетяну

В. Няню

8. Поклонник Канта і поет – це:

А. Онєгін

Б. Ленський

В. Батько Тетяни

9. Як реагував Онєгін на лист Тетяни:

А. Був зворушений

Б. Був обурений

В. Не читав його

10. Що відповіла Тетяна на освідчення Онєгіна:

А. Вигнала його

Б. Сказала, що давно його не кохає

В. Зізналася, що любить Онєгіна, але буде вірна своєму обов’язку

11. Що сталося з Онєгіном після зустрічі з Тетяною в кінці роману:

А. Поїхав в Петербург

Б. Відправився мандрувати

В. Автор не повідомив

12. Який засіб використовує О.Пушкін в рядках:

“ А щастя видилось безмежне

Так близько! Та любов моя розбилась”

А. Порівняння і епітет

Б. Метафора і порівняння

В. Метафора і епітет

Відповідь: 1)Б; 2)А; 3)А; 4)Б; 5)Б; 6)В; 7)Б; 8)Б 9)А; 10)В; 11)В; 12)В;

Михайло Лермонтов

1. Місце народження М.Лермонтова:

А. Петербург

Б. Москва

В. Єкатеринбург

2. Майбутнього поета виховувала:

А. Тітка

Б. Мати

В. Бабуся

3. М.Лермонтов залишився сиротою з:

А. 16р.

Б. 17р.

В. 18р.

4. 1830р. М.Лермонтов був зарахований:

А. До Московського університету

Б. До Петербурзького університету

В. До Київського університету

5. У молодого поета характер був:

А. Бунтівний

Б. Веселий

В. Спокійний

6. Після закінчення школи гвардійських прапорщиків і кавалерійських юнкерів М.Лермонтов отримав звання:

А. Поручика

Б. Прапорщика

В. Корнета

7. Своїм вчителем М.Ю.Лермонтов вважав:

А. Жуковського

Б. Пушкіна

В. Державіна

8. На заході поета називали:

А. “Російським Байроном”

Б. “Російським Гете”

В. “Російським Гейне”

9. Поет був засланний на Кавказ після написання вірша:

А. “Смерть поета”

Б. “Парус”

В. “Поет”

10. На Кавказі М.Лермонтова найбільше приваблювали:

А. Воєнні дії

Б. Природа

В. Народ Кавказу

11. В 1840-1841 р.р. поет відвідав:

А. Москву

Б. Київ

В. Петербург

12. Загинув М.Лермонтов:

А. 1841р.

Б. 1846р.

В. 1851р.

Відповіді:

1)Б; 2)В; 3)Б; 4)А; 5)А; 6)В; 7)Б; 8)В; 9)А; 10)Б; 11)В; 12)А;

Лірика Михайла Лермонтова

1. Основні теми лірики М.Лермонтова:

А. Самотність і свободу

Б. Любов і дружба

В. Бездуховність суспільства

2. “А він, бентежний, просить бурі

Немов у бурях спокій є”

Ці рядки із віршу:

А. “Сосна”

Б. “Парус”

В. “І нудно, і сумно…”

3. Вірш “Сосна” – є вільним перекладом вірша:

А. Г.Гейне

Б. Й.В.Гете

В. Дж.Байрон

4. У якому вірші, по словам В.Белінського, все “лермонтовське”:

А.”Смерть поета”

Б. “І нудно, і сумно…”

В. “На дорогу йду я в самотині…”

5. Тип лірики, до якого можна віднести вірш “На дорогу йду я в самотині…”:

А. Любовна

Б. Пейзажна

В. Філософська

6. Про що мріє ліричний герой поезії “На дорогу йду я в самотині…”:

А. Про волю та спокій

Б. Про смерть

В. Про любов

7. У рядках:

“Тихо. Бога слухає пустиня

І зоря з зорею гомонить”

автор використовує засоби:

А. Епітети

Б. Метафори

В. Порівняння

8. За словами В.Белінського цей вірш “викликав особливу неприязнь старого покоління”. Про який вірш іде мова:

А. “Пророк”

Б. “І нудно, і сумно…”

В. “Смерть поета”

9. Тема віршу “І нудно, і сумно…”:

А. Тема природи

Б. Тема кохання

В. Тема самотності

10. У якому вірші М.Ю.Лермонтова стверджує, що “життя – лише жарт”:

А. “І нудно, і сумно…”

Б. “На дорогу йду в самотині…”

В. “Поет”

11. Поезія “І нудно, і сумно…” за жанром:

А. Ода

Б. Баллада

В. Елегія

12. Настрій ліричного героя поезії “І нудно, і сумно…”:

А. Оптимістичний

Б. Песимістичний

В. Сумний

Відповіді: 1)А; 2)Б; 3)А; 4)В; 5)В; 6)А; 7)Б; 8)Б; 9)В; 10)А; 11)В; 12)Б;

Михайло Лермонтов. “Герой нашого часу”

1. Жанр роману “Герой нашого часу”:

А. Соціально-психологічний

Б. Морально-психологічний

В. Соціально-побутовий

2. “Герой нашого часу” складається з:

А. 6 повістей

Б. 5 повістей

В. 3 повісті

3. Тема роману “Герой нашого часу”:

А. Зображення життя дворянського суспільства

Б. Тема взаємодії особистості, суспільства і долі

В. Тема дружби, кохання, сімейних відносин

4. Міста, в яких, відбуваються події повісті “Княжна Мері”, – це:

А. П’ятигорськ і Кисловодськ

Б. Тифліс і П’ятигорськ

В. Тамань і Тифліс

5.Печорін кохав тільки:

А. Мері

Б. Віру

В. Белу

6. “Портрет, складений з пороків усього нашого покоління, у повному їх розвитку”. Це портрет:

А. Грущницького

Б. Печоріна

В. Вернера

7. “Маленька людина” у романі М.Лермонтова – це:

А. Вернер

Б. Грушницький

В. Максим Максимич

8. В своєму егоїзмі Печорін звинувачує:

А. Батьків

Б. Себе

В. Суспільство

9. Події повісті “Фаталіст” відбуваються:

А. На Кавказі

Б. В Тамані

В. В козацькій станиці

10. На обличчі і в очах Вулича був дивний відбиток:

А. Неминучої долі

Б. Незрозумілого смутку

В. Розчарування та болі

11. Слово “фаталіст” означає:

А. Людина, яка вірить в Бога

Б. Людина, яка вірить в долю

В. Людина, яка вірить в потойбічний світ

12. Описані у творі події, розміщені в хронологічній послідовності – це:

А. Композиція

Б. Сюжет

В. Фабула

Відповіді:

1)Б; 2)Б; 3)Б; 4)А; 5)Б; 6)Б; 7)В; 8)В; 9)В; 10)А; 11)Б; 12)В;

Контрольна тестова робота №3

Від романтизму до реалізму

Початковий і середній рівні

1. Який принцип є основоположним для реалізму:

А. Відповідності мистецтва дійсності

Б. Створення місцевого колориту та колориту минулого

В. Неприйняття буденного та зацікавлення екзотичним

Г. Уславлення людського розуму

2. До якого виду лірики належить поезія “ Я мить чудову пам’ятаю…”:

А. Громадянської

Б. Пейзажної

В. Інтимної

Г. Філософської

3. До якого жанрового різновиду належить “Євгеній Онєгін”:

А. Драма

Б. Драматична поема

В. Ліро-епічна поема

Г. Роман у віршах

4. Укажіть, як вплинув на почуття Тетяни лист, написаний Онєгіним:

А. Зворушив

Б. Залишив байдужою

В. Обурив

Г. Розвеселив

5. Що приваблює Пушкіна в головному героєві роману “Євгеній Онєгін”:

А. Розум

Б. Любов до природи

В. Розуміння психології людей

Г. Любов до книг

6. До якого типу романів належить роман “Євгеній Онєгін”:

А. Соціально-психологічний

Б. Психологічний

В. Соціальний

Г. Соціально-побутовий

7. До єдиної прижиттєвої збірки “Поезії М.Лермонтова” входив вірш:

А. “Смерть поета”

Б. “Сосна”

В. “І нудно, і сумно…”

Г. “На дорогу йду я в самотині…”

8. “Небеса прекрасні та безкраї

Спить земля в промінні голубім.”

Які художні засоби використовує автор:

А. Епітети і уособлення

Б. Епітети і порівняння

В. Уособлення і метафору

Г. Уособлення і порівняння

9. Домінуючим мотивом лірики М.Лермонтова є:

А. Мотив життя і смерть

Б. Мотив природи і людини

В. Мотив свободи і самостійності

Г. Мотив любові до Батьківщини

10. Роман М.Лермонтова “Герой нашого часу” відноситься до:

А. Пригодницького

Б. Історичного

В. Інтелектуального

Г. Детективного

11. Чий це портрет : “Він добре збудований, смаглявий і чорноволосий: йому на вигляд можна дати 25 років, хоч йому ледве чи є 21”:

А. Вернера

Б. Печоріна

В. Грушницького

Г. Вулича

12. Укажіть, який новий тип романтичного героя представила світові російська класика:

А. Герой, який шукає своє місце в світі, позбавленому гармонії

Б. Ідеальна людина

В. Громадянин – патріот, який підкоряється суспільстві

Г. Герой – подвижник ідей

Достатній рівень

13. Розташуйте в хронологічній послідовності події життя Євгенія Онєгіна:

А. Повернення до Петербурга після мандрів

Б. Зустріч з Тетяною Ларіною в саду

В. Приїзд в село

Г. Дуель з Ленським

Ґ. Знайомство з Ленським

14. Установіть відповідність між поетичними рядками та назвами творів:

1. “І довго житиму я в памяті народу, А) “Сосна”

Що добрі почуття я лірою плекав…”

2. “Наді мною темний дуб зелений Б) “Євгеній Онєгін”

Щоб схилявся й листям розмовляв.”

3. “В моїй душі воскресли знов, В) “На дорогу йду я в самотині…”

І божество, й натхнення чисте,

Й життя, і сльози, і любов.”

4. “І клониться сонно, і снігом блискучим, Г) “І нудно, і сумно…”

Як ризою вкрита вона.”

5. “І мені стало нудно і гидко, як тому, хто Ґ) “Я мить чудову пам’ятаю…”

Читає погане наслідування

Давно відомої йому книжки”

6. “Тож присуд був йому один: Д) “Я вас кохав”

Любязний і розумний він”

7. “Я вас кохав так ніжно, і так мрійно Е) “Памятник”

Як дай вам Бог, щоб інший вас кохав.”

8. “А роки минають – найкращі хвилини!” Є) “Герой нашого часу”

15. Указати хронологічну послідовність подій в повісті Фаталіст:

А. Парі Печоріна і Вулича

Б. Затримання злочинця

В. Розмова Печоріна з майором С

Г. Смерть Вулича

Ґ. Розмова з Максим Максимовичем

Д. Випробування Вуличем долі

Високий рівень

Зробити аналіз поезії О.Пушкіна

Відповіді:

1)А; 2)В; 3)Г; 4)А; 5)В; 6)А; 7)В; 8)А; 9)В; 10)В; 11)В; 12)А; 13)В,Д,Б,Г,А; 14) 1.Е; 2.В; 3.Ґ; 4.А; 5.Є; 6.Б; 7.Д; 8.Г; 15)В,А,Д,Г,Б, Ґ ;

Реалізм

1. Реалізм – художній напрям у мистецтві та літературі:

А. 18 - 19ст.

Б. 19 - 20ст.

В. 19 - 21ст.

2. Головна ознака реалізму:

А. Типізація дійсності

Б. Виняткові обставини

В. Трагічне сприйняття життя

3. Причини виникнення реалізму:

А. Розвиток капіталізму, науково-технічний прогрес

Б. Велика французька революція, наполеонівські війни

В. Релігійні війни у Франції,

4. Реалізм в перекладі з латинської мови означає:

А. Істотний, дійсний

Б. Дивний, химерний

В. Зразковий

5. Країна, яка є батьківщиною реалізму:

А. Англія

Б. Франція

В. Росія

6. Основне гасло реалізму:

А. “…внутрішнє життя людини”

Б. “Думаю: отже, існую”

В. “Правда, гірка правда”

7. У літературі реалізм виявився лише в:

А. Ліриці

Б. Епосі

В. Драмі

8. Великий за обсягом, багатоплановий прозовий твір – це:

А. Оповідь

Б. Повість

В. Роман

9. Хто не являється представником реалізму:

А. Дж. Свіфт

Б. М.В.Гоголь

В. Ч. Діккенс

10. Тип нового реалістичного героя, якого представила світові російська класика:

А. Ідеальна людина

Б. Герой, який шукає своє місце в світі, позбавлений гармонії

В. Громадянин-патріот

11. Письменники-реалісти французької класики:

А. О. де Бальзак, Стендаль, Е.Золя

Б. Г.Гейне, Л.М.Толстой, А.П.Чехов

В. М.Г.Гоголь, Дж.Байрон, А.Міцкевич

12. Автор епопеї Людська комедія:

А. Дж.Лондон

Б. М.Гоголь

В. О. де Бальзак

Відповіді: 1)Б; 2)А; 3)А; 4)А; 5)А; 6)В; 7)Б; 8)В; 9)А; 10)Б; 11)А; 12)В;

Оноре де Бальзак

1. Оноре де Бальзак прославив французьку літературу:

А. 18 ст.

Б. 19 ст.

В. 20 ст.

2. Людська комедія Оноре де Бальзака складається з:

А. 3 частин

Б. 5 частин

В. 7 частин

3. “Людська комедія” – це:

А. Соціально-психологічний роман

Б. Збірка поезії

В. Цикл творів

4. Свої твори Бальзак радив сприймати, як:

А. Трагедію людського життя

Б. Комедію людського життя

В. Драму людського життя

5. Народився майбутній письменник у сім!ї:

А. Священника

Б. Заможних селян

В. Торговців

6. За фахом Бальзак був:

А. Музикантом

Б. Лікарем

В. Юристом

7. Бальзак намагався двічі зробити карєру:

А. Політичну

Б. Військову

В. Наукову

8. Письменник працював по:

А. 16 годин

Б. 15 годин

В. 14 годин

9. Найбільше Бальзака цікавили:

А. Журналісти і торговці

Б. Селяни і священики

В. “Господарі нового життя”, тобто буржуазія

10. В 1847 та 1848 роках Оноре де Бальзак відвідав:

А. Росію

Б. Україну

В. Польщу

11. Оноре де Бальзак одружився з :

А. Лорою де Берні

Б. Ельвірою Попельською

В. Евеліною Ганською

12. Бальзак помер в:

А. 1849р.

Б. 1850р.

В. 1851р.

Відповіді:

1)Б; 2)А; 3)В; 4)Б; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)А; 9)В; 10)Б; 11)В; 12)Б;

Оноре де Бальзак. “Гобсек”

1. Дія повісті “Гобсек” відбувається:

А. 1829-1830рр.

Б. 1830-1831рр.

В. 1831-1832рр.

2. Репутація графа Ернеста де Гранльє була заплямована:

А. Бідністю його батька

Б. Поведінкою самого графа

В. Аморальною поведінкою його матері

3. Ким доводився Дервіль Гобсеку:

А. Родичем

Б. Сусідом

В. Другом

4. Скільки оповідачів у повісті:

А. Один

Б. Два

В. Три

5. “Він заощаджував життєву енергію і пригнічував у собі всі людські почуття”. Про кого йде мова:

А. Максима де Трая

Б. Гобсека

В. Графа де Ресто

6. За словами Гобсека найтривкіша з усіх насолод:

А. Обжерливість

Б. Марнотратство

В. Марнославство

7. Улюблена розвага Гобсека:

А. Вивчення людської особистості

Б. Гра в карти

В. Спілкування з друзями

8. Кому співчуває Гобсек:

А. Анастазі де Ресто

Б. Фанні Мальво

В. Віконтесі де Гранльє

9. “Це створіння дивовижне… - утілення самої підлоти,… відчайдух, заляпаний багнюкою…Мова йде про:

А. Дервіля

Б. Графа де Ресто

В. Максима де Трая

10. За словами Гобсека, будучи повелителем людської долі, він володів секретами:

А. Банкірів та торговців

Б. Чиновників

В. Світських гультяїв, митців, картярів.

11. В повісті Гобсек Оноре де Бальзак утверджує:

А. Ідею заперечення ненормального устрою суспільства, яке породжує таких, як Гобсек

Б. Ідею збереження сімейних цінностей

В. Ідею про неминучість відплати

12. Чим закінчується повість:

А. Хворобою Гобсека

Б. Поверненням статків Ернесту де Ресто

В. Дервіль став спадкоємцем Гобсека

Відповіді: 1)А; 2)В; 3)Б; 4)В; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)Б; 9)В; 10)В; 11)А; 12)Б;

Микола Гоголь

1. Роки життя М.Гоголя:

А. 1806-1849рр.

Б. 1809-1852рр.

В. 1812-1855рр.

2. Народився М.Гоголь на:

А. Полтавщині

Б. Чернігівщини

В. Київщини

3. Освіту майбутній письменник здобув в:

А. Полтавській гімназії

Б. Ніжинській гімназії

В. Чернігівській гімназії

4. Пісня навчання в гімназії 1828р. М.Гоголь поїхав до:

А. Петербургу

Б. Москві

В. Києва

5. М.Гоголь захоплювався:

А. Англійський романтизм

Б. Французький романтизм

В. НІмецький романтизм

6. Сюжет “Ревізора” і “Мертвих душ” подарував письменнику:

А. Пушкін

Б. Лермонтов

В. Державін

7. Кульмінаційним у творчості Гоголя став:

А. 1835р.

Б. 1837р.

В. 1840р.

8. 1836р. Пушкін у журналі “Современник” надрукував гоголівську повість:

А. Портрет

Б. Шинель

В. Ніс

9. У збірці “Вечори на хуторі біля Диканьки” автор змалював поетичний образ України, навіяний:

А. Повір’ями та легендами

Б. Героїчним минулим

В. Красою рідного краю

10. Особливо жорстоких цькувань мистець зазнав за твори:

А. “Тарас Бульба та Шинель”

Б. “Ревізор та мертві душі”

В. “Ніч перед Різдвом та Сорочинський ярмарок”:

11. 12 років пробув М.Гоголь в:

А. Франції

Б. Німеччині

В. Італії

12. Більшість творів М.Гоголь відносяться до жанру:

А. Повість

Б. Оповідання

В. Поема

Відповіді:

1)Б; 2)А; 3)Б; 4)А; 5)В; 6)А; 7)А; 8)В; 9)А; 10)Б; 11)В; 12)А;

Микола Гоголь . Повість “Шинель”

1. Повість М.Гоголя Шинель увійшла до збірки:

А. “Вечори на хуторі біля Диканьки”

Б. “Петербурзькі повісті”

В. “Миргород”

2. Я брат твій!”. Це слова:

А. Акакія Акакійовича

Б. Молодого чиновника

В. Начальника департаменту

3. Служив Башмачкін:

А. З байдужістю

Б. З ненавистю

В. З любов’ю

4. У департаменті Акакія Акакійовича:

А. Цінували

Б. Любили

В. Не поважали

5. Жив Башмачкін у:

А. Петербурзі

Б. Москві

В. Києві

6. Чому Акакію Акакійовичу почало припікати спину:

А. Посильнішав мороз

Б. Шинель була з тонкої матерії

В. Шинель протерлася в декількох місцях

7. Де поділася шинель:

А. Його пограбували

Б. Забув на вечірці

В. Він подарував її другу

8. Башмачкін пішов скаржитися до:

А. Начальника департамента

Б. Квартального

В. Значної особи

9. Головною підвалиною системи значної особи була:

А. Доброта

Б. Чесність

В. Суворість

10. Значна особа:

А. Допоміг Акакію Акакійовичу

Б. Залякав його

В. Не захотів вислуховувати

11. В департаменті дізналися про смерть чиновника через:

А. 2 дні

Б. 3 дні

В. 4 дні

12. Як вплинула на значну особу зустріч з привидом:

А. Став ще суворішим

Б. Став вислуховувати чиновників

В. Покинув свою посаду

Відповідь:

1)Б; 2)Б; 3)В; 4)В; 5)А; 6)В; 7)А; 8)В; 9)В; 10)Б; 11)Б; 12)Б;

Микола Гоголь. Комедія Ревізор

1. Сюжет для комедії Ревізор М.В.Гоголю запропонував:

А. Жуковський

Б. М.Ю.Лермонтов

В. О.С.Пушкін

2. Прем’єра комедії “Ревізор” відбулася:

А. 1836р.

Б. 1843р.

В. 1847р.

3. Ти людина розумна і не любиш пропускати того, що пливе до рук. Мове йде про:

А. Ляпкіна-Тяпкіна

Б. Сквозник-Дмухановського

В. Землянику

4. Хто в місті скидався на ковалів:

А. Вчителі

Б. Лікарі

В. Хворі

5. Людина проста: якщо помре, то й так помре, якщо видужає, то й так видужає. Це слова:

А. Шпекіна

Б. Земляники

В. Хлопова

6. Олександр Македонський – герой, але навіщо ж стільці ламати. Про кого йде мова:

А. Лікаря

Б. Поштмейстера

В. Вчителя

7. Ляпкін-Тяпкін:

А. Суддя

Б. Доглядач шкіл

В. Дільничий пристав

8. Хто повідомив про приїзд ревізора:

А. Ляпкін-Тяпкін

Б. Добчинський і Бобчинський

В. Земляника

9. Де був вдаваний ревізор, коли про нього дізналися:

А. На вулиці

Б. В трактирі

В. Вдома

10. Що Хлестаков не хотів робити:

А. Обідати

Б. Одружуватись сьменником, хизувався Хлестаков:

В. Платити

11. Дружбою, з яким пи

А. Державіним

Б. Жуковським

В. Пушкіним

12. Чим закінчується комедія:

А. Одруженням Хлестакова

Б. Від’їздом городничого

В. Приїздом справжнього ревізора

Відповіді:

1)В; 2)А; 3)Б; 4)В; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)Б; 9)Б; 10)В; 11)В; 12)В;

Контрольна тестова робота № 4

Реалізм

Початковий і середній рівні

1. Реалізм, як літературно-художній напрям утвердився в Європі:

А. У 30-х роках 19 ст.

Б. У 50-х роках 19 ст.

В. У 70-х роках 19 ст.

2. Хто не є представником реалізму:

А. М.Гоголь

Б. Дж.Свіфт

В. О.де Бальзак

3. Епопея Людська комедія належить:

А. М.Гоголю

Б. О.де Бальзаку

В. М.Лермонтову

4. Мета Оноре де Бальзака – якнайповніше описати:

А. Італію

Б. Німеччину

В. Францію

5. З ким автор порівнює Гобсека:

А. Ж-Ж.Руссо та Вольтером

Б. Мокрицею і тхором

В. Бобром і їжаком

6. Головна пристрасть Гобсека:

А. Жінки

Б. Влада

В. Гроші

7. Засудження чиновників-хабарників зображено у творі:

А. М.Гоголя “Шинель”

Б. М.Гоголя “Ревізор”

В. О.де Бальзак “Гобсек”

8. Тема повісті Миколи Гоголя Шинель:

А. Життя і страждання бідного чиновника

Б. Поширення злочинності в Петербурзі

В. Байдуже ставлення до чиновників департаменту

9. Акакій Акакійович має єдине захоплення:

А. Вести ділові розмови

Б. Читати улюблені книги

В. Переписувати папери

10. Гуманістична ідея повісті Шинель звучить в словах:

А. “Я ні в чому не винен”

Б. “Навіщо ви мене ображаєте”

В. “Я брат твій!”

11. “Німа сцена” в комедії Ревізор відбувається в :

А. Експозиції повісті

Б. Розвитку дії

В. Розв’язци

12. Який із афоризмів підтверджує основну думку комедії “Ревізор”:

А. “Не кивай на дзеркало, коли пика крива”

Б. “Порожній голові ніяке місце не дасть спокою”

В. “В тихому болоті чорти водяться”

Достатній рівень

13. Установіть відповідність героїв та їх реплік:

1. Гобсек А. “Усього боїшся : усякий втручається, усякому хочеться

показати, що він теж розумна людина”

2. Акакій Акакійович Б. “Це не моя(монета)! Золото! У мене? Та якби я був

багатий, то хіба жив би так, як живу?”

3. Дервіль В. “Людина проста: якщо помре, то й так помре, якщо

виживе, то й так виживе”

4. Земляника Г. “Облиште мене, навіщо ви мене кривдите!”

5. Хлопов Д. “Ви розорили своїх дітей. Ці документи забезпечували

їх спадщину”

14. Установіть послідовність подій:

А. Повернення статків Ернесту де Ресто

Б. Зустріч Максима де Трая з Гобсеком

В. Розповідь Дервіля про життєвий шлях Гобсека

Г. Відвідування Гобсеком графині де Ресто

Д. Смерть графа де Ресто

Високий рівень

Напишіть власне висловлення на одну з тем:

- Чи актуальна зараз комедія “Ревізор” Миколи Гоголя?

- Що символізує фінал твору Оноре де Бальзака “Гобсек”?

Відповіді: 1)А;2)Б;3)Б;4)В;5)Б;6)В;7)Б;8)А;9)В;10)В;11)В;12)А; 13) 1Б;2Г;3Д;4В;5А; 14)В;Г;Б;Д;А;

Нові тенденції у драматургії кінця 19 – початку 20 ст.

1. Нова драма виникла на межі:

А. 18 – 19ст.

Б. 19 – 20ст.

В. 20 – 21ст.

2. Суспільні явища, які вплинули на появу нової драми”:

А. Культ релігії

Б. Культ музики

В. Культ науки

3.Батьківщина нової драми

А. Швеція

Б. Норвегія

В. Данія

4. Розпочав перехід від старої до нової драми:

А. Б.Шоу

Б. Г.Ібсен

В. А.Чехов

5. Герої нової драми:

А. “Господарі нового життя” – буржуазія

Б. Середній клас – клерки, адвокати, журналісти

В. Різні соціальні прошарки

6. Ібсен є творцем:

А. “Драми ідей”

Б. “Драми-дискусії”

В. Лірико-психологічної драми

7. Головним елементом Б.Шоу є:

А. Символіка

Б. Алегорія

В. Дискусія

8. Жанр театру, який втілює принцип глибокого та неупередженого вивчення психології драматичного персонажа називається:

А. Соціально-психологічна драма

Б. Інтелектуальна драма

В. Історична драма

9. Яка з пєс Г.Ібсена не є аналітичної:

А. “Ляльковий дім”

Б. “Жінка моря”

В. “Пер Гюнт”

10. Яка пєса Г.Ібсена була покладена Едвардом Грігом на музику:

А. “Ляльковий дім”

Б. “Пер Гюнт”

В. “Бранд”

11. Кому належать ці слова:

“П’єса не закінчуються…-

Справжній фінал знаходиться поза її межами”:

А. А.П.Чехову

Б. Б.Шоу

В. Г.Ібсену

12. В українській літературі принципи нової драми втілені у драматургії:

А. В.Винниченка

Б. І.Карпенка-Карого

В. Т.Шевченка

Відповіді:

1)Б; 2)В; 3)Б; 4)Б; 5)А; 6)А; 7)В; 8)А; 9)В; 10)Б; 11)В; 12)А;

Генріх Ібсен

1. У 2 половині 19 ст. театр став школою:

А. Для дітей

Б. Для дорослих

В. Для дітей і дорослих

2. Перші звістки про народження нової драми у новому театрі надійшли із:

А. Фінляндії

Б. Швеції

В. Норвегії

3. Г.Ібсен народився в сімї:

А. Купецькій

Б. Дворянській

В. Міщанській

4. Працювати почав майбутній письменник в:

А. 14р.

Б. 15р.

В. 16р.

5. Перші твори Ібсен писав:

А. Данською мовою

Б. Шведською мовою

В. Норвезькою мовою

6. Коли Ібсен одружився, він займав посаду:

А. Редактора

Б. Директора театру

В. Секретарем

7. Місцем постійного проживання драматурга був:

А. Мюнхен

Б. Париж

В. Рим

8. Вирішальним моментом у творчості Ібсена став твір:

А. П’єса “Богатирський курган”

Б. Історична драма “Катиліна”

В. Поема “Бранд”

9. В п’єсі “Пері Гюнт” драматург заявляє про свій розрив:

А. З реалізмом

Б. З сентименталізмом

В. З романтизмом

10. Ібсен став творцем:

А. Побутової драми

Б. Соціально-психологічної драми

В. Історично-філософської драми

11. Найбільше уславилися в Європі і України п’єси:

А. “Ворог народу” та “Дика качка”

Б. “Жінка моря” та “Примари”

В. “Стовпи суспільства” та “Ляльковий дім”

12. Пєса, події якої є результатом того, що відбулося на початку твору називається:

А. Аналітична

Б. Інтелектуальна

В. Історична

Відповідь:

1)Б; 2)В; 3)А; 4)Б; 5)А; 6)Б; 7)А; 8)В; 9)В; 10)Б; 11)В; 12)А;

Генріх Ібсен “Ляльковий дім”

1. Пєса Ляльковий дім була опублікована:

А. 1873р.

Б. 1876р.

В. 1879р.

2. Інша назва пєси:

А. “Нора”

Б. “Пробудження”

В. “Сімейна драма”

3. Ляльковий дім – це драма:

А. Соціально-побутова

Б. Соціально-психологічна

В. Інтелектуально-філософська

4. Торвальд відноситься до Нори, як:

А. До дорослої жінки

Б. До служниці

В. До дитини

5. Нора позичила грошей у адвоката Нільса Крогстада для:

А. Особистих потреб

Б. Допомоги подрузі

В. Лікування чоловіка

6. Нора пишається тим, що вона:

А. Сама заробляє гроші

Б. Допомагає бідним

В. Має багато друзів

7. Хто намагається шантажувати Торвальда:

А. Доктор Ранк

Б. Крогстад

В. Христина

8. Чим не може Торвальд пожертвувати заради своєї дружини:

А. Статками

Б. Посадою

В. Честю

9. Нора зрозуміла, що її чоловік:

А. Добрий та щирий

Б. Сильний та галантний

В. Егоїстичний і лицемірний

10. Про яке диво говорить в кінці пєси Нора:

А. Щоб їх співжиття з Хельмером стало шлюбом

Б. Щоб Хельмер дозволив їй працювати

В. Щоб Нора приймала участь в справах чоловіка

11. Переживання реальних подій персонажами та стосунки між ними - це:

А. Зовнішня дія

Б. Внутрішня дія

В. Розвиток дії

12. Чим закінчилася пєса:

А. Нора помирилася з Хельмером

Б. Вона залишає чоловіка

В. Нора виходить заміж за доктора Ранка

Відповіді:

1)А; 2)А; 3)Б; 4)В; 5)В; 6)А; 7)Б; 8)Б; 9)В; 10)А; 11)Б; 12)Б;

Бернард Шоу

1. Бернард Шоу жив у:

А. Кінці 17ст. – початку 18ст.

Б. Кінці 18ст. – початку 19ст.

В. Кінці 19ст. – початку 20ст.

2. Бернард Шоу народився у:

А. Лондоні

Б. Дубліні

В. Берліні

3. Почав писати твори у:

А. 18р.

Б. 19р.

В. 20р.

4. Романи Б.Шоу не публікували:

А. Він їх не показував

Б. Вважали, що він не має таланту

В. Його твори носили революційні заклики

5. Пізніше письменник зайнявся:

А. Драматургією

Б. Новелістикою

В. Публіцистикою

6. Через аморальність” були заборонені:

А. “Неприємні п’єси”

Б. “Приємні п’єси “

В. “П’єса для пуритан”

7. Б.Шоу присудили премію:

А. Ім. Андерсона

Б. Нобелівську

В. Королівську

8. Твір, у якому основний конфлікт грунтується на дискусії, - це:

А. Детективна драма

Б. Любовна драма

В. Інтелектуальна драма

9. П’єса “Пігмаліон” була написана в:

А. 1913р.

Б. 1914р.

В. 1915р.

10. П’єса “Дім, де розбиваються серця” написана за мотивами:

А. Лондонськими

Б. Чеховськими

В. Ібсенськими

11. Нобелівську премію Бернард Шоу використав для фінансування перекладу на англійську мову творів:

А. Норвежських письменників

Б. Шведських письменників

В. Німецьких письменників

12. Помер драматург у:

А. 1950р.

Б. 1960р.

В. 1970р.

Відповіді : 1)В; 2)Б;3)Б;4)Б;5)А;6)А;7)Б;8)В;9)А;10)Б;11)Б;12)А;

Бернард Шоу. П’єса “Пігмаліон”

1. Еліза Дулітл займається:

А. Прибиранням вулиці

Б. Продає на вулиці квіти

В. Танцювала і співала

2. Вона з виду:

А. Дужу гарна

Б. Дуже некрасива

В. Дуже розумна

3. Хігінс – за професією:

А. Лікар

Б. Письменник

В. Професор фонетики

4. Чому Хігінс зацікавився Елізою:

А. Закохався в Елізу

Б. Заклав парі

В. Хотів зробити з неї служницю

5.Батько за Елізу вимагає:

А. 5 фунтів

Б. 10 фунтів

В. 20 фунтів

6. Чого Еліза навчалася у Хігінса:

А. Орфографії

Б. Морфології

В. Правил поведінки

7. Хто більше всіх вплинув на перевиховання Елізи:

А. Генрі Хігінс

Б. Пікерінг

В. Місіс Хігінс

8. Батько Елізи був невдоволений тим, що:

А. Він став багатим

Б. Він має читати лекції

В. Його зробили джентльменом

9. Перевиховуючи Елізу, Хігінс проявив:

А. Чуйність

Б. Благородність

В. Бездушність

10. Основна думка твору:

А. Люди не повинні бути бідними

Б. Вчені повинні допомагати іншим

В. Освіта завжди потрібна людині

11. Чим закінчується твір:

А. Еліза почала працювати в квітковому магазині

Б. Вийшла заміж

В. Еліза залишена напризволяще

12. Автор в п’єсі Пігмаліон використовує:

А. Сатиру

Б. Гумор

В. Іронію

Відповіді:

1)Б; 2)А; 3)В; 4)Б; 5)А; 6)В; 7)Б; 8)В; 9)В; 10)В; 11)В; 12)В;

Рей Бредбері

1. Надбанням якої країни є творчість Р.Бредбері:

А. Англії

Б. США

В. Німеччини

2. Твори Р.Бредбері відносяться до:

А. Історичної літератури

Б. Класичної літератури

В. Масової літератури

3. “Батьком” для Р.Бредбері був:

А. Едгар По

Б. Даніель Дефо

В. Жуль Верн

4. Майбутній письменник найбільш любив:

А. Читати

Б. Малювати

В. Грати в шахи

5. Перші твори Р.Бредбері були опубліковані, коли йому було:

А. 17р.

Б. 18р.

В. 20р.

6. Навчався Р.Бредбері:

А. В коледжі

Б. В університеті

В. Самостійно

7. Марсіанські хроніки автор присвятив:

А. Сину

Б. Батьку

В. Дружині

8. Сукупність творів, визнаних зразковими скарбницями загальнолюдських цінностей – це:

А. Масова література

Б. Історична література

В. Класична література

9. Імям великого фантаста було названо:

А. Кратер на Місяці

Б. Астероїд і посадковий майданчик на Марсі

В. Канали на Марсі

10. Найвідоміший роман Р.Бредбері:

А. “Марсіанські хронічки”

Б. “451 градус за Фаренгейтом”

В. “Кульбабове вино”

11. Замість могильного каменю письменник хотів бачити:

А. Ліхтар

Б. Квіти

В. Зірку

12. Першим екранізованим романом став:

А. “Марсіанські хронічки”

Б. “Прощай літо”

В. “451 градус за Фаренгейтом”

Відповідь:

1)Б; 2)Б; 3)В; 4)А; 5)Б; 6)В; 7)В; 8)В; 9)Б; 10)Б; 11)А; 12)В;

Рей Бредбері. Роман 451 градус за Фаренгейтом

1. Роман Р.Бредбері 451 градус за Фаренгейтом вийшов друком у:

А. 1953р.

Б. 1963р.

В. 1973р.

2. Монтегу було приємно дивитися, як вогонь поглинає:

А. Будинки

Б. Машини

В. Речі

3. Монтег пропрацював пожежником:

А. 20р.

Б. 25р.

В. 30р.

4. Гай не читав книжок, бо:

А. Було не цікаво

Б. Було протизаконно

В. Не вмів читати

5. З підстреленими птахами автор порівнює:

А. Людей

Б. Будинки

В. Книги

6. В школах стало лайкою слово:

А. Інтелектуал

Б. Спортсмен

В. Студент

7. Науки, які в суспільстві вважали найнебезпечнішими:

А. Політологія і правознавство

Б. Філософія і соціологія

В. Психологія і філологія

8. Фабер був учителем:

А. Німецької мови

Б. Французької мови

В. Англійської мови

9. Гай врятував і повіз до Фабера:

А. Біблію

Б. Твори Шекспіра

В. Твори Платона

10. Коли Гай прочитав вірші, одна з подруг його дружини:

А. Розридалася

Б. Розкричалася

В. Розсміялася

11. Коли почалася війна, Монтегу було байдуже тому, що:

А. Нікого з рідних у місті не було

Б. Був жорстокою людиною

В. Люди, які там живуть, все знищують

12. Ідея роману – від загибелі врятує:

А. Краса

Б. Книги

В. Кохання

Відповіді:

1)А; 2)В; 3)А; 4)Б; 5)В; 6)А; 7)Б; 8)В; 9)А; 10)А; 11)В; 12)Б;

Повторення та узагальнення вивченого у 9 класі

Тести

1. Просвітництво – напрям у літературі та мистецтві:

А. 17ст.

Б. 18ст.

В. 19ст.

Г. 20ст.

2. Теорія освіченої монархії належить:

А. Вольтеру

Б. Дж.Свіфту

В. Дж.Локку

Г. Г.Е.Лессінгу

3. Автор філософсько-пригодницького роману:

А. Ж-Ж.Руссо

Б. Ф.Шиллер

В. Дж.Свіфт

Г. Й.В.Гете

4. Хто з письменників не жив в епоху Просвітництва:

А. Ф.Шиллер

Б. Дж.Свіфт

В. Й.В.Гете

Г. Дж.Байрон

5. Ода До радості – це:

А. Гімн молодості

Б. Гімн коханню

В. Гімн природі

Г. Гімн державі

6. Духовну самобутність і неповторність кожної окремої людини стверджували:

А. Бароковці

Б. Романтики

В. Просвітники

Г. Класицисти

7. Національним героєм якої країни є Дж.Байрон:

А. Франції

Б. Німеччини

В. Англії

Г. Італії

8. Що лягло в основу вірша Г.Г. Гейне “Не знаю, що стало зі мною…:

А. Народна легенда

Б. Історичний факт

В. Нерозділене кохання поета

Г. Міфологічний сюжет

9. Автором віршованого епосу є:

А. О.С.Пушкін

Б. М.Ю.Лермонтов

В. Г.Гейне

Г. О. де Бальзак

10. Строфа, яку винайшов О.С.Пушкін ,називається:

А. Бальзаківською

Б. Онєгінською

В. Гомерівською

Г. Байронівською

11. Жанр віршу Я мить чудову памятаю…:

А. Послання

Б. Сонет

В. Елегія

Г. Балада

12.” Історія душі людської, хоча б наймілкішої душі, ледве чи не цікавіша й не корисніша за історію цілого народу.

Ці слова належать:

А. М.В.Гоголю

Б. О.С.Пушкіну

В. М.Ю.Лермонтову

Г. В.Белінському

13. Онєгін і Печорін відкрили галерею образів:

А.” Маленьких людей”

Б.” Зайвих людей”

В.”Людей – глитаїв”

Г.Людей- героїв

14. Указати назву літературного напряму, з яким повязані імена Бальзака, Гоголя, Діккенса:

А. Просвітництво

Б. Романтизм

В. Барокко

Г. Реалізм

15. Мета епопеї “Людська комедія” Бальзака - описати:

А. Французьку монархію

Б. Військове життя Франції

В. Суспільство Франції

Г. Життя робітників та ремісників

16. Твір, який не належить М.Гоголю:

А. “Шинель”

Б. “Полтава”

В. “Вечори на хуторі біля Диканьки”

Г. “Мертві душі”

17. Батьківщина “нової драми”:

А. Данія

Б. Швеція

В. Норвегія

Г. Фінляндія

18. Драма, у якій основний конфлікт грунтується на дискусії, називається:

А. Інтелектуальна

Б. Аналітична

В. Філософська

Г. Історична

19. Драматург 20ст. , нагороджений Нобелівською премією:

А. Б.Шоу

Б. Г.Ібсен

В. А.П.Чехов

Г. Б.Брехт

20. Хто з письменників працював у жанрі наукової фантастики:

А. Гарпер Лі

Б. В.Голдінг

В. Ф.Кафка

Г. Р.Бредбері

21. Гай Монтег врятував твір:

А. Шекспіра

Б. Платона

В. Біблію

22. Творчість Бредбері відноситься до літератури:

А. Елітарної

Б. Класичної

В. Масової

Г. Наукової

23. Гарпер Лі – письменниця:

А. Американська

Б. Австралійська

В. Англійська

Г. Італійська

24. Твір, у якому зображені небезпечні наслідки, повязані з експерементами над людством,-це:

А.Соціально-побутовий роман

Б.Науково-фантастичний роман

В.Автобіографічний роман

Г.Роман -антиутопія

Відповіді: 1)Б;2)А;3)В;4)Г;5)А;6)Б;7)В;8)А;9)А;10)Б;11)А;12)В;13)Б;14)Г;15)В;16)Б;17)В;18)А;19)А;20)Г;21)В;22)Б; 23)А;24)Г;

Тести на встановлення відповідності

1. Установити відповідність між іменами письменників і країніми, де вони жили:

А) Й.В.Гете 1. Норвегія

Б) Дж.Байрон 2. Ірландія

В) М.Ю.Лермонтов 3. Німеччина

Г) О. де Бальзак 4. США

Д) Г.Ібсен 5. Англія

Е) Б.Шоу 6. Франція

Є) Р.Бредбері 7. Росія

2. Установити відповідність між назвами творів та їхніми авторами:

А) “Мандри Гуллівера” 1. О.С.Пушкін

Б) “Книга пісень” 2. М.В.Гоголь

В) “Мазепа” 3. О. де Бальзак

Г) “Євгеній Онєгін” 4. Г.Гейне

Д) “Ревізор” 5. Р.Бредбері

Е) “Гобсек” 6. Дж.Свіфт

Є) “Ляльковий дім” 7. Дж.Байрон

Ж) “Пігмаліон” 8. Г.Ібсен

З) “451 градус за Фаренгейтом” 9. Б.Шоу

3. Установити відповідність між назвами творів та іменами персонажів:

А) “Євгеній Онєгін” 1. Нора

Б) “Шинель” 2. Печорін

В) “Герой нашого часу” 3. Гай Монтег

Г) “Гобсек” 4. Акакій Акакійович

Д) “Ляльковий дім” 5. Еліза

Е) “Пігмаліон” 6. Дервіль

Є) “451 градус за Фаренгейтом” 7. Ленський

4. Скласти із двох частин назви творів:

А) Мандри 1. Онєгін

Б) Ляльковий 2. нашого часу

В) 451 градус 3. Гуллівера

Г) Євгеній 4. за Фаренгейтом

Д) Мій дух 5. і сумно

Е) І нудно 6. дім

Є) Герой 7. як ніч

5. Установити відповідність між твором і його жанром:

А) Повість 1. “Пригоди Гуллівера”

Б) Комедія 2. “Вільшаний король”

В) Роман 3. “До радості”

Г) Баллада 4. “Мазепа”

Д) Епопея 5. “Євгеній Онєгін”

Е) Роман у віршах 6. “Гобсек”

Є) Ода 7. “Людська комедія”

Ж) Поема 8. “Ревізор”

З) Драма 9. “Ляльковий дім”

6. Обєднати героїв у пари:

А) Онєгін 1. Дервіль

Б) Нора 2. Вернер

В) Добчинський 3. Хельмер

Г) Еліза 4. Тетяна

Д) Печорін 5. Бобчинський

Е) Гобсек 6. Хігінс

Відповіді: 1). А)3;Б)5;В)7 Г)6;Д)1;Е)2;Є)4;

2). А)6;Б)4;В)7;Г)1;Д)2;Е)3;Є)8;Ж)9;З)5; 3).А)7;Б)4;В)2;Г)6;Д)1;Е)5;Є)3; 4).А)3;Б)6;В)4;Г)1;Д)7;Е)5;Є)2; 5).А)6;Б)8;В)1;Г)2;Д)7;Е)5;Є)3;Ж)4;З)9; 6). А)4;Б)6;В)5;Г)3;Д)2;Е)1;

Зміст

Тести як форма контролю ………………………………………..3

Просвітництво……………………………………………………..4

Джонатан Свіфт…………………………………………………...5

Джонатан Свіфт ч.1……………………………………………….7

Фрідріх Шиллер…………………………………………………...8

Йоган Гете………………………………………………………....10

Й.В.Гете «Травнева пісня»……………………………………….11

Й.В.Гете «Вільшаний король»…………………………………..13

Контрольна робота №1 Просвітництво…………………………14

Романтизм…………………………………………………………17

Генріх Гейне ……………………………………………………...18

Дж.Гордон Байрон………………………………………………..20

Дж.Байрон «Мазепа»……………………………………………..21

Контрольна робота №2 Романтизм……………………………...22

О.Пушкін…………………………………………………………..25

Лірика О.Пушкіна………………………………………………....27

О.Пушкін «Євгеній Онєгін»……………………………………...28

М.Лермонтов……………………………………………………...30

Лірика М.Лермонтова..…………………………………………...31

М.Лермонтов «Герой нашого часу»...…………………………...33

Контрольна робота №3 Від романтизму до реалізму...………...35

Реалізм…………………………………………………………….38

Оноре де Бальзак…………………………………………………39

Оноре де Бальзак «Гобсек»………………………………………41

М.Гоголь ………………………………………………………….43

М.Гоголь «Шинель»……………………………………………...44

М.Гоголь «Ревізор»………………………………………………45

Контрольна робота №4 Реалізм…..……………………………...47

Нові тенденції у драматургії кінця 19 – початку 20 ст………...50

Генріх Ібсен……………………………………………………….51

Генріх Ібсен «Ляльковий дім»….……………………………….53

Бернард Шоу……………………………………………………...54

Б.Шоу «Пігмаліон»………………………………………………56

Р.Бредбері ………………………………………………………...57

Р.Бредбері «451º за Фаренгейтом»………………………………58

Повторення та узагальнення вивченого у 9 класі………………60

Тести на встановлення відповідності……………………………64

Кiлькiсть переглядiв: 53

Коментарi