Учитель фізичної культури: Голуб П.А.

План-конспект уроку з фізичної культури у 6 класі

Модуль: Баскетбол

Завдання уроку:

1. Закріпити техніку ведення м’яча на місці та в русі.

2. Навчати учнів техніці ведення м’яча подвійного кроку і кидка м’яча у кільце.

3. Навчати грі в баскетбол.

4. Ознайомити учнів з раціональним харчуванням спортсменів.

Інвентар: секундомір, баскетбольні м’ячі, фішки.

Місце проведення: спортивний зал.

Частина уроку

Зміст уроку

Дозу-вання

ОМР

Підго-товча

(14-

15 хв)

1.Шикування в одну шеренгу, пові-домлення завдань уроку.

2.Вимірювання ЧСС за 6 с

3.Раціональне харчування спортсменів.

3.Організаційні вправи (повороти на місці).

4.Інструктаж з БЖД під час занять баскетболом.

5. Різновиди ходьби: (руки на поясі, ходьба на носках; руки за голову, ходьба на п’ятках; руки до плечей перекати з

п’ятки на носок; руки на поясі, стрибки на носках ).

6.Рухлива гра «Молекули і атоми».

7.Шикування в дві шеренги.

8.Загальнорозвивальні вправи у парах із м'ячем:

1)В.П.-стійка ноги нарізно, стоячи спиною один до одного на відстані 1 крок, м'яч тримає один із партнерів. Водночас поворот ліворуч і передача м'яча з рук у руки, потім поворот праворуч.

2)В.П. – те ж саме, передача м'яча «Вісімкою».

3)В.П.-широка стійка ноги нарізно, стоячи спинами один до одного. Водночас нахил уперед і передача м'яча партнерові між ногами, потім випрямитися. Далі передачу виконують над головою.

4)В.П.- те ж саме. Енергійно нахиляючись уперед, учень із м'ячем кидає його обома руками назад-угору між ногами. Партнер ловить м'яч, повертається кругом і набуває В.П.

5)В.П.-о.с., обличчям одне до одного, м'яч внизу за спиною. Учень із м'ячем

нахиляється вперед і кидає його обома руками вперед-угору через голову партнеру.

6)В.П.-широка стійка ноги нарізно, нахил уперед обличчям одне до одного. Передавати м'ячіз руки в руки під коліном «вісімою».

До 1 хв

До 30 с

До 30 с

До 30 с

2-3 хв

2-3 хв

8-10 р.

8-10 р.

8-10 м

6-8 р.

6-8 р.

8-10 р.

Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів.

Коротке повідомлення.

Чітке виконан-ня команд.

Дистанція 2 кроки.

Гравці вільно рухаються по майданчику.

По команді вчителя «реакція йде по два, три іт.д.» гравці повинні утворити ланцюжок. Гравці, які не встигли вико-нати команду вибувають з гри.

Ступні не відривати від підлоги.

Ноги в колінах не згинати.

Повністю випрямляти руки під час кидка.

Із нахилом робити крок, голову не опус-кати, дивитися на партнера.

Не торкатися м’ячем до ніг.

Основна

(25-

27 хв)

1. Ведення м’яча на місці та в русі:

-ведення м’яча правою, лівою рукою на місці, з різною висотою відскоку ;

-ведення м’яча почергово правою і лівою рукою;

-ведення з кроком назад-вперед;

-ведення м’яча в русі по прямій;

-ведення м’яча змійкою.

5-6 хв

Не дивитися вниз на м’яч, під час ведення намагатися якомога довше утримувати контакт руки з

м’ячем.

-Рухлива гра «Один хвіст добре, а два краще».

2. Ведення м’яча, подвійний крок і кидок м’яча у кільце.

3.Навчати грі в баскетбол.

4.Вимірювання ЧСС за 10 с

До 2 хв

7-8 хв

10 хв

У кожного гравця зм’ячем позаду прик-ріплена стрічка(хвіст). За сигналом гравці переміщаються ведучи м’яч і намагаючись «відірвати хвіст» одне в одного. Перемагають гравці, у яких виявиться найбільше «відірваних хвостів».

Другий крок виконується з вистри-буванням вгору.

Дотримуватися дистанції 7-8 м

Дотримуватись правил безпеки під час гри в баскетбол.

У нормі – 130-150 уд/хв

Заключ-на (3-

5 хв)

2.Вправи під час ходьби на поновлення дихання.

3.Підбиття підсумків уроку, домашнє завдання.

4.Вимірювання ЧСС за 6 с

5. Організований вихід із зали.

2 хв

До 30 с

До 30 с

Дистанція 2 кроки

Виставити оцінки.

Д/з- виконати комплекс гім-настичних вправ.

Кiлькiсть переглядiв: 42

Коментарi