БУДЬ МЕДІАГРАМОТНИМ!

Наші діти в технічному плані оволоділи доступом до всіх куточків інтернету, і тому необхідно розвивати критичне мислення учнів до такої міри, щоб діти могли орієнтуватися в медійному полі, визначати надійність джерел інформації, вміти відрізняти правду від обману, розкривати приховані цілі маніпуляційних повідомлень. Нашідітиможуть стати легкоюздобиччю і навітьзброєю в руках тих, хтоуправляємедійним простором.
Щоб цього не сталося слід висвітлити ключові поняття.
Ме́діагра́мотність — сукупність знань, навичок та умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів і формах для різних типів медіа, а також розуміти і аналізувати складні процеси функціонування медіа у суспільстві, їх та вплив.
В основі медіаграмотності — модель, яка заохочує людей замислюватися над тим, що вони дивляться, бачать, читають. Медіаграмотність дозволяє споживачам критично аналізувати медіаповідомлення з тим, аби помічати там пропаганду, цензуру або однобокість в новинах і програмах суспільного інтересу (і причини таких дій також), а також розуміти як такі фактори як особа власника медіа, модель фінансування впливають на інформацію і кут її подачі.
Медіаграмотністьмаєнаметізробити людей досвідченимитворцями і продюсерами медіаповідомлень. Полегшити, а такожрозумітипереваги і обмеження кожного виду медіа, а такожстворюватинезалежнімедіа.
Завдання медіаграмотності в трансформації медіаспоживання в активний і критичний процес, допомагаючи людям краще усвідомити потенційну маніпуляцію, а також допомогти зрозуміти роль мас-медіа і громадянських ЗМІ у формуванні громадської думки.
Вийшовдрукомпосібник для вчителів«Медіаграмотність на уроках суспільнихдисциплін». Творцівиданнязазначають, щоце перша спробаінтеграціїмедіаграмотності у викладаннясуспільнихдисциплін. Посібник «Медіаграмотність на уроках суспільнихдисциплін» вже рекомендовано Міністерствомосвіти і науки України.
Виданнямістить 11 розділів. У перших трьохпояснюється, щотакемедіа, медіаосвіта, медіаграмотність та новиннаграмотність, а такожокресленобазові методики критичного мислення. У рештіавторизапропонувалиплани-конспектиуроків для курсів «ІсторіяУкраїни», «Всесвітняісторія», а також «Людина і світ» з таких дискусійних тем, як: боротьбаУкраїни за незалежність в 1917-1920 роках, українізація, Голодомор, світовівійни, нацизм, пропаганда, субкультуритощо.
Практичнізавдання з посібникаможуть бути використаніпід час вивченнякурсів за вибором, факультативнихкурсів, виховних годин, занять гуртків з історії, журналістикитощо.
У Києвіпрезентувалимонографію про медіапсихологію в освітньомупроцесі. У книзіпредставленіосновипедагогічноїмедіапсихології і соціально-психологічну модель шкільноїмедіасовіти. Останнійрозділмонографіїприсвяченосімейніймедіапсихології. Тут розкрито роль сім’ї у взаємодіїдитини з медіа, показано, як телевізор, стаючи членом сім’ї, змінюємежісімейноїсистеми і впливає на емоційнийрозвитокдитини, такожаналізується образ сім’ї в новинах телеканалів, стереотипи у телесеріалах.

Більше інформації шукайте на сайті http://irex.mocotms.com

Кiлькiсть переглядiв: 118

Коментарi